SẢN PHẨM MỚI NHẤTXem tất cả

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-10HP-H
Công suất: 873 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-6HP-H
Công suất: 560 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Seilar
Sản phẩm: S-100LA 
Công suất: 3 kwh
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Seilar
Sản phẩm: S-150SLL
Công suất: 3 Kwh
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: 1200JA 
Công suất: 5,5 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: 2500JA 
Công suất: 9,5 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Seamax
Sản phẩm: LWH-5.3B/300L 
Công suất: 5,3 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Seamax
Sản phẩm: LWH-8.0B/500L 
Công suất: 8,0 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

máy nước nóng bơm nhiệt dân dụngXem tất cả

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-2.5HP-H
Công suất: 172 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-2HP-H
Công suất: 155 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-1.5HP-H
Công suất: 120 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Megasun
Sản phẩm: MGS-1HP-H
Công suất: 80 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 450SC
Công suất: 1320 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 250SC
Công suất: 840 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: Pro-PAC 16AMY
Công suất: 2 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Seilar
Sản phẩm: S-300SLW
Công suất: 6 kwh
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệpXem tất cả

Thương hiệu: NEOS
Sản phẩm: HOMEO-158KA 
Công suất: 13,50 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: NEOS
Sản phẩm: HOMEO-244KA 
Công suất: 19,80 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-2000L 
Công suất: 400 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-3000L 
Công suất: 520 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 3034H
Công suất: 66L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 7034H
Công suất: 130L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: WW 1004BH
Công suất: 5,3 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: WW 1254BH
Công suất: 7,1 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT BỂ BƠI

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 1234BHC
Công suất: 33 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 3034BHC
Công suất: 66 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: SH 400 
Công suất: 6-10 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: SH 800 
Công suất: 8-15 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-3HP 
Công suất: 4 -5 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-5HP 
Công suất: 6 -8 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Seilar
Sản phẩm: S-745AW
Công suất: 16 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Seilar
Sản phẩm: S-830AW
Công suất: 20 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ