Showing 1–12 of 13 results

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-10HP 
Công suất: 9 -11 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-2HP 
Công suất: 2,5 -3 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-3HP 
Công suất: 4 -5 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-5HP 
Công suất: 6 -8 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-1000L 
Công suất: 200 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-2000L 
Công suất: 400 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-3000L 
Công suất: 520 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-5000L 
Công suất: 800 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-100L 
Công suất: 85 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-150L 
Công suất: 85 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-200 
Công suất: 85 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Sanluca
Sản phẩm: SAH-300 
Công suất: 110 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0987551222