Showing 1–12 of 62 results

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 1234H
Công suất: 33L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 1534H
Công suất: 33L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 3034H
Công suất: 66L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 7034H
Công suất: 130L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 834H
Công suất: 33L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 140H
Công suất: 260 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 30H
Công suất: 66 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 45H
Công suất: 66 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 70H
Công suất: 130 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 90H
Công suất: 130 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: WW 1004BH
Công suất: 5,3 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: WW 1254BH
Công suất: 7,1 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0987551222