Hiển thị kết quả duy nhất

Thương hiệu: Super Green
Sản phẩm: IR 6000 
Công suất: 13,2 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Super Green
Sản phẩm: IR 8000 
Công suất: 17,2 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Super Green
Sản phẩm: IR-14K 
Công suất: 13,2 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Super Green
Sản phẩm: IR-18K 
Công suất: 17,2 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Super Green
Sản phẩm: IR-234 
Công suất: 3,2 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Super Green
Sản phẩm: IR-245 
Công suất: 4,1 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Super Green
Sản phẩm: IR-260 
Công suất: 5,2 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Super Green
Sản phẩm: IR-288 
Công suất: 8,8 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0987551222