Showing 1–12 of 39 results

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: Pro-PAC 16AMY
Công suất: 2 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 250SC
Công suất: 840 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 450SC
Công suất: 1320 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF180-300L 
Công suất: 180 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF180-400L 
Công suất: 180 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF180-500L 
Công suất: 180 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF90-150L 
Công suất: 90 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF90-200L 
Công suất: 90 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: 1200JA 
Công suất: 5,5 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: 1800JA 
Công suất: 7,2 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: 2500JA 
Công suất: 9,5 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: 900JA 
Công suất: 3,5 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0987551222