Showing 1–12 of 14 results

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-1000BII 
Công suất: 44 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-1200BII 
Công suất: 52 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-1600BII 
Công suất: 74 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-2000BII 
Công suất: 92 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-240BII 
Công suất: 10,8 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-3000BII 
Công suất: 138 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-3900BII 
Công suất: 180 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-420BII 
Công suất: 19 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-4800BII 
Công suất: 220 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: JIKO-840BII 
Công suất: 38 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: 1200JA 
Công suất: 5,5 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: JIKO
Sản phẩm: 1800JA 
Công suất: 7,2 kW
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0987551222