Showing 1–12 of 18 results

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: SH 1000 
Công suất: 20 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: SH 120 
Công suất: 3-6 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: SH 240 
Công suất: 5-8 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: SH 400 
Công suất: 6-10 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: SH 800 
Công suất: 8-15 m3/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF 1100 
Công suất: 1100 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF 1500 
Công suất: 1500 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF 2000 
Công suất: 2000 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF 2200 
Công suất: 2200 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF 240 
Công suất: 240 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF 400 
Công suất: 400 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Jakiva
Sản phẩm: KF 500 
Công suất: 500 L/h
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0987551222