Showing 1–12 of 27 results

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 1234BHC
Công suất: 33 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 3034BHC
Công suất: 66 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 634AHC
Công suất: 33 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 140BC
Công suất: 266 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 16BC
Công suất: 33 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 22BC
Công suất: 33 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 30BC
Công suất: 33 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 45BC
Công suất: 66 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 70BC
Công suất: 133 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: PRO-PAC 90BC
Công suất: 166 L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 1234H
Công suất: 33L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Thương hiệu: Calorex
Sản phẩm: AW 1534H
Công suất: 33L/Phút
Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0987551222